Konferencija ’13 / Conference ’13

Konferencijos pranešimus rasite skyltyje “Pranešimai | Presentations | Beiträge“

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

“Konferencija „Atsinaujinančių išteklių energetika: neišnaudotos galimybės ir ateitis“

 

2013 m. rugsėjo 25 d. “Crown Plaza” konferencijų centras (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius)

Konferencijos darbinės kalbos – lietuvių ir vokiečių (su vertimu)

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

• Lietuvos energetikos strateginės kryptys ir energetinės nepriklausomybės strategija;
• Švietimo sistemos tobulinimas (specialistų rengimas) ir mokslinio potencialo didinimas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje;

Konferencijos dalyvio mokesčio nėra, vietų skaičius ribotas.
Programa http://www.ltdeforumas.lt
Registracija (iki rugsėjo 24 d.): info@ltdeforumas.lt

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

 Šių metų rugsėjo 25 dieną  Vilniuje vykusioje atviroje tarptautinėje konferencijoje „Atsinaujinančių išteklių energetika: neišnaudotos galimybės ir ateitis“  Lietuvos politikai,  verslininkai ir ekspertas iš  Vokietijos diskutavo apie žaliosios energetikos plėtros galimybes, dalinosi  pavyzdžiais ir gerąja patirtimi.  

 

„ Pasaulyje mažėjantis tradicinių energijos išteklių kiekis, kuro brangimas, geopolitinė situacija, verčianti ieškoti būdų, kaip apsirūpinti energija iš kelių nepriklausomų šaltinių bei stiprėjantis šiltnamio efektas, skatina pasaulyje ir Lietuvoje vystyti naujų energijos šaltinių ir technologijų kūrimą ir gerinti žmonių gyvenimo kokybę bei mažinti aplinkos taršą.

Sparčiai augant atsinaujinančios energijos pramonei didėja energetikos ekspertų, gebančių valdyti ir optimizuoti energijos technologijas ir jos elementus, poreikis.“  –  sako vieno iš konferencijos organizatorių Lietuvos  – Vokietijos forumo direktorė Rimantė Černiauskaitė.

Mūsų tikslas – nešališkai pažvelgti į atsinaujinančios energijos tolesnio vystymosi perspektyvas, neišnaudotas specialistų rengimo galimybes šiam sektoriui Lietuvoje, energijos taupymo programas ir projektus bei jų poveikį aplinkai ir pristatyti gerąją praktiką bei naujoves iš Lietuvos ir Vokietijos“.

 

Konferencijos potemės: 

Lietuvos energetikos strateginės kryptys ir energetinės nepriklausomybės strategija. Kartu vyksiančioje mugėje verslininkai galės užmegzti kontaktus, kurti investicinę erdvę inovacijoms atsinaujinančios energijos išteklių rinkoje;

Švietimo sistemos tobulinimas ir mokslinio potencialo didinimas (specialistų rengimas) atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

 

 

Šioje svetainėje galite rasti konferencijoje skaitytus pranešimus bei pasiūlymus energetikos bei švietimo ir mokslo ministerijoms, kuriuos galite papildyti rašydami mums adresu: info@ltdeforumas.lt

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

Rėmėjai

remejai

Informaciniai rėmėjai

informac2013

Reklama